Obaveštenja
i aktuelnosti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Konteksti 2023
NAUČNI SKUP
01.12.2023.
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Sedmi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika Konteksti, koji će se održati 1. decembra 2023. godine, na Dan Fakulteta. Pozivamo sve studente doktorskih studija da učestvuju na Skupu. Očekujemo radove iz sledećih oblasti: nauka o jeziku, nauka o književnosti, psihologija, pedagogija, istorija, filozofija, sociologija, žurnalistika, metode istraživanja u društveno-humanističkim naukama. Svoju prijavu na Konferenciju možete poslati popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Skupa, najkasnije do 20. avgusta 2023. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje. Radni jezici Skupa su srpski, engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, španski, mađarski, rumunski, rusinski, slovački i drugi jezici koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu