Obaveštenja
i aktuelnosti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Savremeni trendovi u psihologiji 2023
NAUČNI SKUP
26.10.2023. do 28.10.2023.
Obaveštavamo vas da će se deseti skup Savremeni trendovi u psihologiji (STuP 2023) održati od 26. do 28. oktobra 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Odseka za psihologiju. Plenarni predavači na STuP 2023 biće prof. dr David Funder sa Univerziteta u Kaliforniji, Riversajd (SAD), prof. dr Chris Fullwood sa Univerziteta u Glosterširu (Velika Britanija), prof. dr Jessica de Bloom sa Univerziteta u Groningenu (Holandija) i prof. dr Peter Kinderman sa Univerziteta u Liverpulu (Velika Britanija). Od 2013. godine sastavni deo skupa je i studentska konferencija Transferov podskup koju u saradnji sa Odsekom za psihologiju organizuje udruženje studenata psihologije "TraNSfer". Očekujemo da ćete uzeti učešće u kreiranju kvalitetnog programa skupa, uživati u plenarnim predavanjima i dobro se zabaviti u Novom Sadu.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu