Mediji i
nagrade

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Nagrade koje su dobili članovi Odseka
Nagrada za najbolju poster prezentaciju na međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji se dodeljuje na samom skupu, na zatvaranju skupa.
2023. godine su nagradu dobili studenti Marko Milošević i Luna Radević s mentorkom prof. dr Bojanom Dinić za rad "The hesitant, the anxious, and the vaccinated: Factors of COVID-19 vaccine acceptance".
Godišnja nagrada “Nenad Havelka” dodeljuje se za izvanredan naučni doprinos istraživačima koji su u ranoj fazi karijere (do 10 godina od doktoriranja) od strane posebnog žirija koji predlaže Organizacioni odbor Naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji. Nagrada je prvi put je dodeljena 2023. god. na pomenutom skupu u Beogradu. Kao dobitnica nagrade, prof. dr Bojana Dinić je održala predavanje "Rasvetljavanje mračnih crta ličnosti".
Ovu godišnju nagradu za najboljeg istraživača na početku karijere dodeljuje Internacionalno društvo za izučavanje individualnih razlika (The International Society for the Study of Individual Differences - ISSID) za izvanredan naučni doprinos istraživaču koji je doktorirao u poslednjih 5 godina. Dobitnica nagrade za 2018. god., Bojana Dinić, imala je čast da održi predavanje na ISSID konferenciji u Firenci 2019. god. pod nazivom "The exploration of socially toxic traits and behaviors".
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu