Istraživanja
i projekti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Prijava za eksperimente LEP
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu osnovana je 1994. godine i predstavlja deo Odseka za Psihologiju. Istovremeno, čini jedinstvenu naučnu celinu sa Laboratorijom za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Svoja istraživanja u okviru Laboratorije izvode profesori i studenti doktorskih, master i osnovnih studija psihologije. U Laboratoriji se izvode bihejvioralni eksperimenti u kojima se primenjuju psihofizičke metode i praćenje očnih pokreta. Za više informacija posetite veb-sajt LEPNS.

Morate se prijaviti da biste videli termine eksperimenata.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu