Istorijat
Odseka

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Istorijat Odseka za psihologiju
Odsek za psihologiju razvio se iz Katedre za psihologiju, koja je osnovana 1982. godine kao deo Instituta za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Najzaslužniji za početak rada Katedre bili su prof. dr Lajoš Genc, prof. dr Đorđe Đurić, prof. dr Nila Kapor Stanulović i prof. dr Mikloš Biro.
Prva generacija studenata psihologije upisana je 1982. godine, a do danas je različite nivoe studija psihologije završilo preko 2.000 studenata: osnovne akademske studije blizu 1800, master studije preko 600, a doktorske studije 29 studenata.
Danas Odsek za psihologiju čini više od trideset nastavnika i asistenata.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu