Istraživanja
i projekti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Etička komisija za psihološka istraživanja
Etička komisija za psihološka istraživanja je organ Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta i drugostepena komisija Društva psihologa Srbije. Uloga Komisije je da ocenjuje etičnost istraživanja u kojima učestvuju nastavnici, saradnici i studenti Odseka za psihologiju.
Molba za odobrenje istraživanja podnosi se putem elektronskog formulara za svako istraživanje koje podrazumeva rad sa ljudima kao ispitanicima.
Članovi Etičke komisije
prof. dr Dejan Pajić (predsednik), Filozofski fakultet, Novi Sad
doc. dr Bojana Bodroža, Filozofski fakultet, Novi Sad
prof. dr Petar Čolović, Filozofski fakultet, Novi Sad
Maja Jevđević Milutinović, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad
prof. dr Ljiljana Mihić, Filozofski fakultet, Novi Sad
prof. dr Dušanka Mitrović, Filozofski fakultet, Novi Sad
doc. dr Valentina Šobot, Medicinski fakultet, Novi Sad
Dragana Tica, PU "Radosno detinjstvo", Novi Sad
prof. dr Sunčica Zdravković, Filozofski fakultet, Novi Sad
prof. dr Marija Zotović-Kostić, Filozofski fakultet, Novi Sad
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu