NAUČNI SKUP/ 01.12.2023. Konteksti 2023 Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Sedmi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika Konteksti, koji će se održati 1. decembra 2023. godine, na Dan Fakulteta. Pozivamo sve studente doktorskih studija da uč
NAGRADA/ 12.06.2023. Mina Velimirović dobitnica Fulbright Visiting Scholar stipendije Mina Velimirović, studentkinja treće godine Doktorskih studija psihologije, dobitnica je Fulbright Visiting Scholar programa za 2023-2024 godinu. Mina će od 28.8.2023. do 28.5.2024. boraviti na Florida Stejt Univerzitetu (Florida State University) u
NAUČNI SKUP/ 26.10.2023. do 28.10.2023. Savremeni trendovi u psihologiji 2023 Obaveštavamo vas da će se deseti skup Savremeni trendovi u psihologiji (STuP 2023) održati od 26. do 28. oktobra 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Odseka za psihologiju. Plenarni predavači na STuP 2023 biće prof
NAGRADA/ 24.05.2023. STAR Centar dobitnik nagrade „Nikola Rot“ STAR Centar izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dobitnik je nagrade „Nikola Rot“ koju Društvo psihologa Srbije dodeljuje za naročiti doprinos institucija i organizacija u promovisanju psi
NAUKA/ 10.07.2023. Časopis Primenjena psihologija dobio Impakt faktor Časopis Primenjena psihologija Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu indeksiran je u Web of Scince. Journal Citation Reports za 2023. godinu proširio je impakt faktor časopisa(JIF) na sve časopise Web of Science Core Collection i P
NAUČNI SKUP/ 01.12.2023. Konteksti 2023 Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Sedmi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika Konteksti, koji će se održati 1. decembra 2023. godine, na Dan Fakulteta. Pozivamo sve studente doktorskih studija da uč
Linkovi
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu