Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Rezultati ispita
Osnovne akademske studije
Savetodavni rad sa porodicom24.06.2018. 
Osnovni kurs iz Kognitivno bihevioralne psihoterapije21.06.2018. 
Klinička procena inteligencije19.06.2018. 

Master akademske studije
Napredni kurs iz Kognitivno bihevioralne psihoterapije19.06.2018. 
Dijagnostička procena ličnosti (2008)19.06.2018. 

Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad