Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju

Repozitorijum publikacija
Repozitorijum Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je u fazi izrade. Repozitorijum trenutno sadrži sažetke naučno-stručne konferencije Savremeni trendovi u psihologiji održane 2013. godine i nekoliko radova članova Odseka. Ukupan broj sažetaka, odnosno članaka u repozitorijumu je 217.
Listanje po godinama

  2015 (2)
  2014 (2)
  2013 (199)
  2011 (5)
  2009 (5)
  2007 (3)
  2005 (1)
Pretraživanje repozitorijuma:

  Pretraži »