Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju

Pretraživanje repozitorijuma
Spisak publikacija za 2015. godinu

Pajić Dejan (2015). BAnToo Reference Manual.