Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju

Pretraživanje repozitorijuma
Spisak publikacija za 2014. godinu

Pajić Dejan (2014). Faktor uticajnosti - varijacije i inovacije. U: Vrednovanje nauke i naučnika (str. 31-49). Beograd: Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.
Pajić Dejan (2014). Browse to search, visualize to explore: Who needs an alternative information retrieving model?. Computers in Human Behavior, 39, 145-153. doi: 10.1016/j.chb.2014.07.010