Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju

Pretraživanje repozitorijuma
Spisak publikacija za 2009. godinu

Dozois David (2009). Negativne self-šeme kao kognitivna vulnerabilnost za depresiju. U: Psihologija i društvo (str. 2-2). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Rijavec Majda (2009). Životni ciljevi i sreća: interkulturalni aspekti. U: Psihologija i društvo (str. 3-3). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Zdravković Sunčica, Milin Petar (2009). Jedan plahovit tinejdžer: Eksperimentalna psihologija u Novom Sadu. U: Psihologija i društvo (str. 4-4). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Reicher Stephen D. (2009). Strast i bes: Osvrt na osnovne principe psihologije grupe. U: Psihologija i društvo (str. 5-5). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Pajić Dejan (2009). Ima li Impakt faktor alternativu?. U: SNTPI '09 Sistem naučno-tehnoloških i poslovnih informacija (str. 57-60). Beograd: Fakultet informacionih tehnologija.