Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju

Pretraživanje repozitorijuma
Spisak publikacija za 2005. godinu

Grupa autora (2005). Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju.