Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju

Pretraživanje repozitorijuma
Objavljeno u: Savremeni trendovi u psihologiji, 2011, str. 4-4, Novi Sad: Filozofski fakultet

Tip publikacije: plenarno predavanje

Merim Bilalić
University of Tübingen, Germany
merim.bilalic@med.uni-tuebingen.de

Expertise or how knowledge shapes cognition

cognition Experts regularly accomplish seemingly impossible - chess masters find the right move in a jungle of possibilities, experienced radiologists need just a few moments to identify an abnormality, world-class tennis players have no problems returning serves over 200kh. In this talk I will first sketch out the universal cognitive mechanisms that enable experts' performance in the above-mentioned domains. These mechanisms rely heavily on acquired domain-specific knowledge. I will then show that the differences in the amount of domain-specific knowledge between experts, who possess the knowledge, and novices, who lack the knowledge, can be used to investigate cognitive processes such as object and pattern recognition. Finally, I will present paradoxical situations where knowledge, the engine behind expertise, makes experts vulnerable. Although these situations are a negative example, they represent an excellent illustration of cognition's dependence on knowledge.

Ekspertiza ili kako znanje oblikuje kogniciju

Eksperti redovno čine na prvi pogled nemoguće stvari - šahovski majstori nalaze prave poteze u moru mogućnosti, iskusni radiolozi uočavaju nepravilnosti u par sekundi, vrhunski teniseri nemaju problema vratiti servise od preko 200kh. U ovom govoru prvo ću skicirati univerzalne kognitivne mehanizme koji omogućavaju ekspertska djela pomenuta u gore navedenim primjerima. Ovi mehanizmi u velikoj mjeri zavise od znanja specifičnog za određenu oblast. Zatim ću pokazati da je moguće koristiti razlike u znanju između eksperata, koji posjeduju znanje, i početnika, koji ga nemaju, da bi se ispitale kognitivne funkcije kao što su opažanje objekata i šema. Na kraju ću pomenuti paradoksalne situacije u kojima znanje, inače glavni raylog ekspertize, čini eksperte ranjivim. Uprava ovaj negativni primjer predstavlja odličanu ilustraciju važnosti zananja za kogniciju.