Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju

Pretraživanje repozitorijuma
Objavljeno u: Psihologija i društvo, 2009, str. 4-4, Novi Sad: Filozofski fakultet

Tip publikacije: plenarno predavanje

Sunčica Zdravković
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Petar Milin
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Jedan plahovit tinejdžer: Eksperimentalna psihologija u Novom Sadu

Pre petnaest godina na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, profesor Aleksandar Kostić, koji je u to vreme predavao Opštu psihologiju, zajedno sa grupom studenata odlučuje da otpočne dugotrajan projekat - izgradnju laboratorije za eksperimentalnu psihologiju. Uz podršku profesora Mikloša Biroa, uspeo je da obezbedi malu prostoriju za laboratoriju. Tu su počeli da se izvode prvi bihejvioralni eksperimenti koji su činili empirijski deo studentskih diplomskih radova. Od pet studenata, koji su činili redovne članove laboratorije u to vreme, tri su doktorirala dok je četvrti u procesu završavanja doktorske disertacije. Nažalost, aktivnosti laboratorije su gotovo zamrle u periodu od 1998. do 2002. Nakon tog perioda, novi entuzijazam je ujedinio pet profesora i gotovo 20 studenata sa svih nivoa studija koji su nastavili sa bihejvioralnim eksperimentima i koji su počeli da uvode najsavremenije eksperimentalne istraživačke tehnike kognitivnih neuronauka. Trenutno, izvode se eksperimenti sa ciljem da se odgovori na pitanja iz oblasti psihofizike, vizuelne percepcije, pamćenja i jezika. Uskoro bi trebalo da započnu i eksperimenti iz primenjenih oblasti kao što je psihopatologija, kao i kompjuterski zasnovano modelovanje u gorenavedenim oblastima. Uz veliku podršku Odseka za psihologiju, čini se da novosadska eksperimentalna psihologija uspešno izlazi iz svojih tinejdžerskih godina i započinje prosperitetnu zrelost.

One hot-tempered teenager: Experimental psychology in Novi Sad

About fifteen years ago, at the Department of Psychology, University of Novi Sad, professor Aleksandar Kostić, who at that time held course in General Psychology, with a few senior students decided to begin a long-term project – to build a laboratory for experimental psychology. Together with professor Mikloš Biro, they managed to win a small room-space. There, first behavioral experiments that served empirical part of students' undergraduate thesis started running. Out of five students, permanent members of the Laboratory at that time, three defended their PhD-thesis and one currently finishes hers. Unfortunately, laboratory activities almost perished in years 1998-2002. After that period, new enthusiasm rejoined five professors and almost twenty students at all levels of education to continue behavioral experiments, and to introduce state-of-the-arts experimental techniques for research in cognitive neurosciences. Currently, experiments have been conducted to address research questions in Psychophysics, Visual Perception, Memory and Language. Moreover, applied experimentation in Psychopathology is just about to start, as well as computer-based modeling in the above research areas. With the strong support from the Department of Psychology, it seems that the Novosadian Experimental Psychology will successfully end its teenager years to meet prosperous maturity.