Impressum

Arhiva

Uputstvo autorima

Ček lista za autore

Nabavka časopisa

Izdavač
Mogućnosti nabavke časopisa za fizička lica

Brojevi časopisa objavljeni tokom 2008. godine

Dva dvobroja objavljena 2008. godine mogu se nabaviti:

· u skriptarnici na III spratu Filozofskog fakulteta (cena dvobroja: 300,00 dinara);

· uplatom na račun Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (broj računa: 840-1712666-26, broj modela: 97, poziv na broj: 3820), pri čemu se kao svrha doznake navodi "uplata za časopis Primenjena psihologija, broj__, godina 2008.". Nakon uplate, kopiju uplatnice koja sadrži podatke o imenu i adresi pretplatnika obavezno poslati na adresu redakcije:

Časopis "Primenjena psihologija"
Odsek za psihologiju
Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad

ili elektronskom poštom na adresu primenjena.psihologija@ff.uns.ac.rs.

Sveske časopisa biće poslate na adresu naznačenu na uplatnici.

Pretplata za 2009. godinu

Pretplata se realizuje na godišnjem nivou, i podrazumeva 4 broja časopisa. U iznos pretplate (1200,00 dinara) uračunati su poštanski troškovi. Uplata se može izvršiti na račun Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (broj računa: 840-1712666-26, broj modela: 97, poziv na broj: 3820), pri čemu se kao svrha doznake navodi "pretplata na časopis Primenjena psihologija za 2009. godinu". Nakon uplate, kopiju uplatnice koja sadrži podatke o imenu i adresi pretplatnika obavezno poslati na adresu redakcije ili elektronskom poštom na adresu primenjena.psihologija@ff.uns.ac.rs.

Sveske časopisa biće poslate na adresu naznačenu na uplatnici.

primer uplatnice »


Mogućnosti nabavke časopisa za pravna lica

Organizacije koje su zainteresovane za kupovinu brojeva časopisa iz 2008. godine ili za pretplatu za 2009. godinu potrebno je da elektronskom poštom pošalju zahtev na adresu primenjena.psihologija@ff.uns.ac.rs.

U zahtevu za nabavku časopisa treba naznačiti da li se naručuju već objavljeni brojevi i/ili se želi pretplata za 2009. Pored toga, treba navesti i:
· tačan naziv organizacije,
· adresu i
· PIB

Nakon što naručilac izvrši uplatu po poslatom predračunu, potrebno je da kopiju računa pošalje na adresu redakcije:

Časopis "Primenjena psihologija"
Odsek za psihologiju
Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad

ili elektronskom poštom na adresu primenjena.psihologija@ff.uns.ac.rs.

Cena časopisa je 300,00 dinara po jednoj svesci.