ENGLISH »

Impressum

Arhiva

Uputstvo autorima

Ček lista za autore

Nabavka časopisa

Izdavač
Ivana Bahun
Psychiatric hospital
Aleksandra Huić
Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb 'Sveti Ivan', Zagreb

Intimne veze u kontekstu: odnos vanjskog stresa, samoefikasnosti u intimnom odnosu i zadovoljstva vezom
2017, vol. 10, br. 1, str. 5-16
doi: 10.19090/pp.2017.1.5-16

puni tekst

U novije vrijeme istraživanja su pokazala da je stres doživljen izvan partnerskog odnosa negativno povezan s procenama različitih ishoda intimne veze, kao što je zadovoljstvo vezom. Međutim, točni mehanizmi putem kojih ovaj fenomen, poznat pod nazivom stress spillover ili prelevanje stresa, ostvaruje svoj uticaj nisu u potpunosti razjašnjeni. Osim toga, većina istraživanja sprovedena je na bračnim parovima, dok se manje zna o njegovim efektima unutar hodanja. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos između vanjskog stresa, percepcije samoefikasnosti u intimnom odnosu i zadovoljstva vezom na prelasku u odraslu dob. U istraživanju je sudelovalo ukupno 390 osoba u dobi između 18 i 35 godina, koje su u vezi duljoj od šest mjeseci, a ne žive s partnerom. Ispitani su izvori vanjskog stresa, stupanj percipiranog stresa, doživljaj samoefikasnosti u intimnom odnosu, zadovoljstvo vezom i neke karakteristike veze. Rezultati su pokazali da je stres doživljen izvan partnerskog odnosa negativno povezan sa zadovoljstvom vezom. I izraženost izvora vanjskog stresa i percipirani stres značajno pridonose objašnjavanju zadovoljstva vezom. Rezultati upućuju na posredujući učinak osjećaja samoefikasnosti u intimnom odnosu na povezanost između izvora vanjskog stresa i percipiranog stresa te zadovoljstva vezom. Što je više izvora vanjskog stresa i percipiranog stresa, to je procena samoefikasnosti u intimnom odnosu manja, a manja samoefikasnost povezana je s manjim zadovoljstvom vezom. Nalazi ukazuju na važnost samoregulacije za procese koji se odvijaju unutar intimnih odnosa na prelasku odraslu dob. Čini se kako niža samoefikasnost u intimnom odnosu pomaže objasniti negativne učinke prelevanja vanjskog stresa u partnerski odnos.

Ključne reči: partnerski odnosi, kontekst, prelijevanje stresa, samoefikasnost u intimnom odnosu, zadovoljstvo vezom

« sadržaj broja 1/2017