ENGLISH »

Impressum

Arhiva

Uputstvo autorima

Ček lista za autore

Nabavka časopisa

Izdavač
Tamara Jovanović, Sanja Božić
Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of Sciences, University of Novi Sad
Bojana Dinić, Nebojša Majstorović
Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

Srpska adaptacija Skale ličnosti brenda (BPS): primena u izboru turističkih destinacija
2017, vol. 10, br. 1, str. 37-61
doi: 10.19090/pp.2017.1.37-61

puni tekst

Cil? ovog istraživanja je ispitivanje validnosti srpske adaptacije Skale ličnosti brenda (Brand Personality Scale – BPS: Aaker, 1997) u primeni na turističke destinacije. BPS je razvijen kao mera pet osobina ličnosti bilo koje vrste brenda: Iskrenost, Uzbudl?ivost, Kompetentnost, Sofisticiranost i Sirovost. U prvoj studiji urađenoj na 192 (76% žena) turista iz studentske populacije, eksplorativnom faktorskom analizom je zadržano četiri faktora: Iskrenost, Uzbudl?ivost, Kompetentnost i Sofisticiranost. Faktor Sirovost nije ekstrahovan u ovoj studiji. U drugoj studiji urađenoj na 490 (56% žena) turista iz opšte populacije, primenjena je konfirmatorna faktorska analiza kako bi se proverilo četvorofaktorsko rešenje iz prve studije. Rezultati ukazuju na to da ovo četvorofaktorsko rešenje, uz određeno alociranje i redukciju ajtema, ima zadovoljavajuće indikatore saglasnosti. Faktori Uzbudl?ivost i Iskrenost se u većoj meri poklapaju sa istim faktorima u originalnom modelu, dok faktori Kompetentnost i Sofisticiranost imaju nešto drugačiju strukturu. Faktorom Uzbudljivost je predstavljena živa, energična i mladalačka destinacija, dok je faktorom Iskrenost predstavljena poštena, topla i gostoljubivaa destinacija. Faktorom Kompetentnost je predstavljena uspešna i tehnički moderna destinacija. Ovaj faktor sadrži samo dva ajtema iz originalnog istoimenog faktora (tehnički moderno i predvodeće), ali ostali ajtemi pokrivaju isti aspekt destinacije kao što je savremena i glamurozna destinacija u kojoj se naglašava visoki status. Faktor Sofisticiranost, takođe, obuhvata samo dva ajtema iz originalne istoimene skale (ženstveno i zgodno), koji se odnose na fizičku atraktivnost i pojavu, dok se ostatak ajtema odnosi na destinacije u kojima se naglašava marljivost i veštine. Može se pretpostaviti da destinaciju koja se opsiuje kao sofisticirana karakteriše fizički dojam u cilju ostvarivanja uspeha. Rezultati generalno ukazuju da postoji kulturna specifičnost u opisu turističke destinacije.

Ključne reči: Skala ličnosti brenda, ličnost turističke destinacije, srpski turisti, faktorska validnost, pouzdanost

« sadržaj broja 1/2017