ENGLISH »

Impressum

Arhiva

Uputstvo autorima

Ček lista za autore

Nabavka časopisa

Izdavač
Jelena Šakotić- Kurbalija
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Dragan Kurbalija
Poljoprivredna škola sa domom učenika, Futog
Jovana Jestrović, Ivana Mihić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Efekti bračnog lokusa kontrole na percepciju kvaliteta bračnog odnosa kod žena
2017, vol. 10, br. 1, str. 17-36
doi: 10.19090/pp.2017.1.17-36

puni tekst

U cilju utvđivanja efekata koje na percepciju bračnog kvaliteta, kod žena, ima bračni lokus kontrole, uz praćenje efekata bračne nestabilnosti i dužine braka, ispitana je 1821 žena, starosti od 19 do 75 godina. Bračni lokus kontrole je meren Skalom doživljaja lične efikasnosti u rešavanju bračnih konflikata (Perceived efficacy in solving intimate conflict scale: Fincham & Bradbury, 1987), bračna nestabilnost je izražena Indeksom bračne nestabilnosti (Martial Instability Index: Booth, Johnson, & Edwards, 1983), a percipirani kvalitet braka je meren Skalom prilagođenosti u bračnom odnosu (Dyadic Adjustment Scale – DAS: Spanier, 1976). U obradi prikupljenih podataka, primenjene su četiri hijerarhijske regresione analize, u kojima su kriterijske varijable bile subdimenzije kvaliteta bračnog odnosa: konsenzus, dijadno zadovoljstvo, afektivno-seksualna usaglašenost i kohezivnost. U cilju kontrole uticaja prediktorskih varijabli, u analizu je u prvom koraku uključena dužina braka, u drugom bračana nestabilnost, a u trećem koraku je ispitan odnos bračnog lokusa kontrole i pojedinačnih dimenzija kvaliteta braka. Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da je doživljaj lične efikasnosti u rešavanju bračnih konflikata, kod žena, dobar pokazatelj prvenstveno stepena njihovog zadovoljstva brakom, ali i njihove procene stepena slaganja sa bračnim partnerom po pitanjima koja su od značaja za svakodnevno funkcionisanje. S druge strane, na osnovu procene bračnog lokusa kontrole u manjoj meri možemo zaključivati o bračnoj kohezivnosti i stepenu afektivno-seksualne usaglašenosti supružnika. Procena bračne nestabilnosti povećava stepen razumevanja različitih aspekata kvaliteta braka, dok je doprinos samog vremena koje su supružnici proveli u braku, iako statistički značajan, praktično zanemariv.

Ključne reči: bračni lokus kontrole, bračna nestabilnost, broj godina u braku, kvalitet braka

« sadržaj broja 1/2017