ENGLISH »

Impressum

Arhiva

Uputstvo autorima

Ček lista za autore

Nabavka časopisa

Izdavač
Biljana Mirković
Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Svetlana Čizmić
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Moderatorska uloga nacionalne kulture u relacijama dimenzija ličnosti modela Velikih pet i odgovornog organizacionog ponašanja
2017, vol. 10, br. 1, str. 103-117
doi: 10.19090/pp.2017.1.103-117

puni tekst

Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita prediktivni doprinos dimenzija ličnosti modela Velikih pet odgovornom organizacionom ponašanju zaposlenih, kao i da se testira moderatorska uloga nacionalne kulture u relacijama dimenzija ličnosti i odgovornog organizacionog ponašanja zaposlenih koristeći okvir nacionalne kulture Republike Srpske i Austrije. Na uzorku od 651 zaposlenog, od čega 332 zaposlena iz Republike Srpske i 319 zaposlenih iz Austrije, primjenjeni su Inventar Velikih pet i Upitnik odgovornog organizacionog ponašanja. Rezultati hijerarhijske regresione analize ukazuju na značajne pozitivne efekte prijatnosti, savjesnosti i otvorenosti na odgovorno organizaciono ponašanje zaposlenih, pri čemu savjesnost ostvaruje najveći jednistveni doprinos. Takođe, dobijeni rezultati pokazuju da nacionalna kultura predstavlja značajan moderator relacije savjesnosti i odgovornog organizacionog ponašanja, te ukazuje da je pozitivni efekat savjesnosti na odgovorno organizaciono ponašanje snažniji kod zaposlenih iz Austrije nego kod zaposlenih iz Republike Srpske. Konačno, dobijeni rezultati pokazuju i da nacionalna kultura ima značajan direktan efekat na odgovorno organizaciono ponašanje zaposlenih, te da su zaposleni iz Republike Srpske skloniji odgovornom organizacionom ponašanju od zaposlenih iz Austrije. Dobijeni rezultati imaju značajne praktične implikacije za selekcijske postupke u cilju unapređenja odgovornog organizacionog ponašanja.

Ključne reči: odgovorno organizaciono ponašanje, Velikih pet, nacionalna kultura

« sadržaj broja 1/2017