ENGLISH »

Impressum

Arhiva

Uputstvo autorima

Ček lista za autore

Nabavka časopisa

Izdavač
NAJNOVIJI BROJ
2017, vol. 10, br. 1

Ivana Bahun i Aleksandra Huić
Intimne veze u kontekstu: odnos vanjskog stresa, samoefikasnosti u intimnom odnosu i zadovoljstva vezom
str. 5-16, doi: 10.19090/pp.2017.1.5-16
puni tekst

Jelena Šakotić- Kurbalija, Dragan Kurbalija, Jovana Jestrović i Ivana Mihić
Efekti bračnog lokusa kontrole na percepciju kvaliteta bračnog odnosa kod žena
str. 17-36, doi: 10.19090/pp.2017.1.17-36
puni tekst

Tamara Jovanović, Sanja Božić, Bojana Dinić i Nebojša Majstorović
Srpska adaptacija Skale ličnosti brenda (BPS): primena u izboru turističkih destinacija
str. 37-61, doi: 10.19090/pp.2017.1.37-61
puni tekst

Bojan Veljković
Povezanost okupacionog stresa i mentalnog zdravlja u populaciji policajaca: metaanaliza
str. 63-80, doi: 10.19090/pp.2017.1.63-80
puni tekst

Boris Popov, Sara Raković i Dragana Jelić
Model organizacijskog zdravlja: predikcija blagostanja zaposlenih i organizacijske uspešnosti
str. 81-101, doi: 10.19090/pp.2017.1.81-101
puni tekst

Biljana Mirković i Svetlana Čizmić
Moderatorska uloga nacionalne kulture u relacijama dimenzija ličnosti modela Velikih pet i odgovornog organizacionog ponašanja
str. 103-117, doi: 10.19090/pp.2017.1.103-117
puni tekst

Milica Lazić, Vesna Gavrilov-Jerković i Veljko Jovanović
Razvoj i psihometrijske karakteristike Ček-liste životnih događaja za procenu stresora kod studenata u Srbiji (SLEC-SF)
str. 119-140, doi: 10.19090/pp.2017.1.119-140
puni tekst