ENGLISH »

Impressum

Arhiva

Uputstvo autorima

Ček lista za autore

Nabavka časopisa

Izdavač
Redakcija

Ljiljana Mihić, glavni i odgovorni urednik
Marija Zotović
Aleksandra Trogrlić
Dejan Pajić
Boris Popov
Lazar Tenjović
Zora Krnjajić
Bojana Dinić, sekretar

Međunarodni uređivački odbor

Vladimir Takšić, Rijeka, Croatia
Matija Svetina, Ljubljana, Slovenia
Ted Huston, Austin, USA
John McCarthy, Pennsylvania, USA

Adresa redakcije

Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju
dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija

E-mail: primenjena.psihologija@ff.uns.ac.rs