Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Klinička procena inteligencije
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 1

 Program predmeta (266.4 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 1 KIQ 2017
 2 KIQ 2017 kvantitativna analiza
 KIQ opis skala
 3 KIQ dodatak računanje skatera
 primeri zadataka za vežbu
 primer analize 1
 primer analize 2
 primer analize 3
 KIQ klinička primena


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad