Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Klinička procena inteligencije
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 1

 Program predmeta (266.4 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 1 KIQ 2016
 2 KIQ 2016
 prezentacija 3
 primeri zadataka za vežbu KIQ
 primer studentske analize 1
 primer studentske analize 2
 protokol za predispitne aktivnosti KIQ
 prezentacija 4 KIQ


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad