Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Projektivne tehnike
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (263.3 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Tablice sa kvalitetom forme
 Pitanja za ispit iz Projektivnih tehnika 2014/15
 Primer seminarskog rada - kvantifikacija i interpretacija
 Formulari za seminarski rad
 Slike ya ucrtavanje lokacije
 Formular za DZ3
 DZ3 podaci i upitnik


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad