Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Uvod u socijalni rad i socijalnu politiku
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada 2018-19
 Literatura za kolokvijum i ispit
 01. Istorijat socijalnog rada
 Praksa socijalne zaštite u Srbiji
 03. Vrednosne osnove SR
 Kolokvijum-obaveštenje
 04. Rad sa teškim korisnicima
 Kolokvijum-rezultati
 Popravni kolokvijum-termin
 Popravni kolokvijum-rezultatiyeni bahis siteleri
Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad