Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Uvod u socijalni rad i socijalnu politiku
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada 2017-18
 Literatura za kolokvijum i ispit
 01. Istorijat socijalnog rada
 02. Praksa socijalnog rada
 03. Vrednosne osnove socijalnog rada
 04. Zastupanje u socijalnom radu
 Kolokvijum-rezultati
 POPRAVNI KOLOKVIJUM
 Konačne predispitne obavezeCopyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad