Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Uvod u socijalni rad i socijalnu politiku
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad