Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Kontakt
Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju
Dr Zorana Điniđića 2
21000 Novi Sad
Srbija

Jasna Milošević, sekretar Odseka
tel/fax: +381 21 458 948
e-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs

dr Dejan Pajić, šef Odseka
e-mail: dpajic@ff.uns.ac.rs

dr Jasmina Pekić, zamenik šefa Odseka
e-mail: jpekic@ff.uns.ac.rs

Nastavnici i saradnici
E-mail adrese možete pronaći na stranici sa terminima konsultacija.

Koordinatori
Osnovne studije
 dr Petar Čolović (I godina)
 dr Bojan Janičić (II godina)
 dr Veljko Jovanović (III godina)
 dr Jelena Šakotić-Kurbalija (IV godina)
Master studije
 dr Bojana Dinić
Doktorske studije
 dr Snežana Tovilović

Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad