Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Kontakt
Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju
Dr Zorana Điniđića 2
21000 Novi Sad
Srbija

Jasna Milošević, sekretar Odseka
tel/fax: +381 21 458 948
e-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs

dr Dušanka Mitrović, šef Odseka
e-mail: dusanka.mitrovic@uns.ac.rs

dr Boris Popov, zamenik šefa Odseka
e-mail: boris.popov@ff.uns.ac.rs

Nastavnici i saradnici
E-mail adrese možete pronaći na stranici sa terminima konsultacija.

Koordinatori
Osnovne studije
 Milan Oljača (I godina)
 Marina Oros (II godina)
 Ilija Milovanović (III godina)
 dr Jelena Matanović (IV godina)
Master studije
 dr Bojana Dinić
Doktorske studije
 dr Aleksandra Trogrlić

Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad