Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Kontakt
Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju
Dr Zorana Điniđića 2
21000 Novi Sad
Srbija

Jasna Milošević, sekretar Odseka
tel/fax: +381 21 458 948
e-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs

dr Ljiljana Mihić, šef Odseka
e-mail: lmihic@ff.uns.ac.rs

dr Bojana Dinić, zamenik šefa Odseka
e-mail: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs

Nastavnici i saradnici
E-mail adrese možete pronaći na stranici sa terminima konsultacija.

Koordinatori
Osnovne studije
 dr Petar Čolović (I godina)
 dr Bojana Bodroža (II godina)
 Dragana Jelić (III godina)
 dr Ivana Jakovljev (IV godina)
Master studije
 dr Dejan Pajić
Doktorske studije
 dr Jasmina Pekić

Copyright © 2008-2023 Odsek za psihologiju, Novi Sad