Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Psihologija mentalnih poremećaja 2: informacije o novom nacinu ocenjivanja
Poštovani, Nadamo se da ste svi dobrog zdravlja. S obzirom na novi način organizacije nastave koji podrazumeva vaš veći angažman, odlučile smo da vaše aktivnosti na kursu nose 20 bodova umesto planiranih 10. Šema bodovanja će biti ovakva: 2 boda nosi vaše prisustvo na prva tri predavanja i prve tri vežbe koje su bile organizovane pre 4.03.2020. 16 bodova nose vaši eseji kojima obrađujete teme nakon odgledanog filma (svaki pojedinačni esej nosi 2 boda, a ukupno ćemo pogledati 8 filmova) 2 boda će nositi vaša online prisustva koje ćemo organizovati nakon 4. i 8. odgledanog filma. Tada ćemo imati prilike da zajedno prodiskutujemo vaše odgovore kao i filmove koje smo pogledali. O ovim aktivnosti ćete biti blagovremeno obavešteni. Da pojasnimo, planirana su 2 online vidjenja. Detalji će uslediti. Pratite obaveštenja na našem sajtu. U skladu sa ovim promenama, kolokvijum i ispit će nositi po 40 bodova. Ljiljana Mihić i Zdenka Novović


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad