Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Psihologija roditeljstva i Sav.rad sa porodicom-20.4.
Nastava na predmetima Psihologija roditeljstva i porodice i Savetodavni rad sa porodicom neće se održati 20.4. 2018. godine zbog obaveza nastavnika na projektu. O datumu odrade časova studenti će biti blagovremeno informisani. Ivana Mihić


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad