Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
savetodavni rad sa porodicom- početak nastave na kursu
Molim studente koji će slušati nastavu na predmetu Savetodavni rad sa porodicom da dođu u petak, 23.22018. godine, u 12 sati u učionicu P8 (u kojoj će se inače održavati nastava). Ivana Mihić


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad