Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
STRUČNA PRAKSA - KLINIČKI MODUL predaja izveštaja
Izveštaji se predaju u elektronskoj formi, a formulari sa potpisima mentora i pečatom ustanove u štampanoj formi u kab. 304. Sve treba predati do prvog dana ispitnog roka


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad