Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Izveštaji sa prakse, klinički modul
Izveštaji sa prakse za klinički modul predaju se u elektronskoj formi na adresu zdenov@ff.uns.ac.rs, a potpisane i overene formulare treba doneti u kabinet 304. Sve treba da stigne do poslednjeg dana pred ispitni rok u kojem je prijavljen ispit iz prakse. Koordinatori stručne prakse

Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad