Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Obaveštenja
Opšta obaveštenja
RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK OAS - sa izmenama17.09.2018. 
NOVI TERMIN ISPITA BIOLOSKA PSIHOLOGIJA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU17.09.2018. 
RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK MASTER29.08.2018. 

Osnovne akademske studije
Termin usmenog ispita iz predmeta Dijagnosticka procena licnosti24.09.2018. 
POLITIČKA PSIHOLOGIJA-početak nastave24.09.2018. 
OSNOVI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE-početak nastave24.09.2018. 
Razvojna psihologija za nepsihologe kod prof. Jerkovića - rezultati OKTOBAR 24.09.2018. 
Socijalna psihologija PiP96 - oktobarski rok20.09.2018. 
PSIHOLOGIJA JAVNOG MNJENJA ZA MEDIJSKE STUDIJE-OKTOBAR 2018.20.09.2018. 
POLITIČKA PSIHOLOGIJA-OKTOBAR 2018.20.09.2018. 
Promena termina konsultacija kod B. Dinić u petak, 21.9.2018.20.09.2018. 
Psihologija roditeljstva i Sav.rad sa porodicom-20.4.11.04.2018. 
raspored u grupe, Osnovni kurs KBT, utorak 20. mart18.03.2018. 
savetodavni rad sa porodicom- početak nastave na kursu19.02.2018. 
Psihologija roditeljstva i porodice- početak nastave na kursu19.02.2018. 
STRUČNA PRAKSA - KLINIČKI MODUL predaja izveštaja15.09.2017. 
STRUČNA PRAKSA: MODUL RAZVOJNO-PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE01.06.2015. 
STRUČNA PRAKSA: MODUL RAZVOJNO-PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE26.05.2015. 

Master akademske studije
raspored u grupe, Osnovni kurs KBT, utorak 20. mart18.03.2018. 

Doktorske studije
prijem studenata prve godine doktorskih studija02.11.2017. 
Odabrana poglavlja iz I/O psihologije (2017/2018)09.10.2017. 

Stari i drugi studijski programi
Obaveze studenata koji studiraju po programu iz 2005. a prema predmetima iz oblasti I/O psihologije30.09.2010. 

Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad