Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Faktori zaštitih ponašanja tokom COVID-19 pandemije: strah od smrti, mračne crte i sklonost ka riziku
Research title:Factors of protective behaviors during COVID-19 pandemic: fear of death, dark traits, and tendency towards risk
Istraživač/Researcher:Kristina Petrović, master student
(student)
Mentor:dr Bojana Dinić, vanredni profesor
Period:10.02.2021. - 15.04.2021.
Šifra/Code:202102091724_yO5W
Prijavljeno/Submitted:09.02.2021.
Odobreno/Approved:22.02.2021.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad