Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Uticaj indukovane anksioznosti i besa na stavove o migrantima
Research title:Effect of Induced Anxiety and Anger on Migrant Attitudes
Istraživač/Researcher:Iva Konc
(student)
Mentor:dr Bojana Bodroža, docentkinja
Period:30.01.2021. - 31.12.2021.
Šifra/Code:202101211932_RLiA
Prijavljeno/Submitted:21.01.2021.
Odobreno/Approved:09.02.2021.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad