Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Validacija skale Alternativne Mračne trijade
Research title:Validity of the scale Alternative Dark Triad
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, vanredni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Anja Wertag, znanstvena suradnica
dr Aleksandar Tomašević, docent
dr Valentina Sokolovska, redovni profesor
Period:24.01.2021. - 28.02.2021.
Šifra/Code:202101031823_9C8p
Prijavljeno/Submitted:03.01.2021.
Odobreno/Approved:23.01.2021.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad