Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Mrežni pristup simptomima depresije, paranoje i socijalne anksioznosti
Research title:Network approach to depression, paranoia, and social anxiety symptoms
Istraživač/Researcher:ma Radomir Belopavlović, Istraživač saradnik
(student)
Mentor:dr Zdenka Novović, redovni profesor
Period:30.09.2020. - 30.03.2021.
Šifra/Code:202009071347_9bdg
Prijavljeno/Submitted:07.09.2020.
Odobreno/Approved:08.10.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad