Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv projekta:Sociopsihološki činioci rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata u Vojvodini
Project title:Socio-psychological factors of risky use of social networks among adolescents in Vojvodina
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, vanredni profesor
(rukovodilac / project leader)
Saradnici/Collaborators:dr Jelica Petrović, vanredni profestor
dr Marija Zotović-Kostić, redovni profesor
dr Vladimir Mihić
MA Ilija Milovanović, asistent
Period:08.09.2020. - 30.09.2021.
Šifra/Code:202009011924_aHQK
Prijavljeno/Submitted:01.09.2020.
Odobreno/Approved:28.09.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad