Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Mračne crte i predrasude
Research title:Dark traits and prejudices
Istraživač/Researcher:BA Miroslav Milosavljević
(student)
Mentor:dr Bojana Dinić, vanredni profesor
Period:07.08.2020. - 30.12.2022.
Šifra/Code:202008071712_f35l
Prijavljeno/Submitted:07.08.2020.
Odobreno/Approved:27.08.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad