Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Preferencije stilova liderstva političkih lidera i osobina ličnosti
Research title:Political leadership preference styles and personality traits
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, vanredni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:Dr Reinout E. de Vries, Professor
Dr Kimberley Breevaart, Assistant Professor
Dr Wendy de Waal-Andrews, Assistant Professor
Period:01.06.2020. - 30.06.2020.
Šifra/Code:202005241444_LvMm
Prijavljeno/Submitted:24.05.2020.
Odobreno/Approved:02.06.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad