Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Relacije psihopatoloških crta i crta Mračne tetrade
Research title:Relations of psychopathological traits and Dark Tetrad traits
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, vanredni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:Milica Biga, student
Nevena Škorić, student
Period:15.05.2020. - 31.07.2020.
Šifra/Code:202005061623_jTl8
Prijavljeno/Submitted:06.05.2020.
Odobreno/Approved:21.05.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad