Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Percepcija uslova života, rada i zdravlja u uslovima pandemije
Research title:Perception of living, working and health conditions in a pandemic
Istraživač/Researcher:Anđela Keljanović, asistent
(samostalni istraživač / independent researcher)
Mentor:dr Nebojša Majstorović, vanredni profesor
Saradnici/Collaborators:Ana Komlenić, psiholog
Period:20.05.2020. - 01.06.2020.
Šifra/Code:202004292002_EgcW
Prijavljeno/Submitted:29.04.2020.
Odobreno/Approved:12.06.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad