Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Faktori rizika i efekti socijalne isključenosti na adolescentskom uzrastu
Research title:Risk factors and effects of social exclusion in adolescence
Istraživač/Researcher:dr Bojana Bodroža, docentkinja
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:Nathalie Vukobratović, studentkinja psihologije, nastavnica francuskog jezika
Period:25.04.2020. - 30.06.2020.
Šifra/Code:202004222329_tN9V
Prijavljeno/Submitted:22.04.2020.
Odobreno/Approved:27.04.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad