Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Ispitivanje ličnih snaga u suočavanju sa pandemijom Covid-19
Research title:Examination of personal resources to cope with Covid-19
Istraživač/Researcher:dr Ana Genc, docent
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Jasmina Pekić, vanredni profesor
dr Petar Vrgović, vanredni profesor
MA Ilija Milovanović, asistent
Period:20.04.2020. - 01.07.2020.
Šifra/Code:202004161954_RNmE
Prijavljeno/Submitted:16.04.2020.
Odobreno/Approved:24.04.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad