Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Kapaciteti za prilagođavanje uslovima ograničenog socijalnog kontakta kod sportista i rekreativaca
Research title:Capacities to adapt to the conditions of limited social contact among sportsmen and recreationists
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, vanredni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:Aleksandar Oparnica, menadžer produkcije
Jovana Rastović, dipl. psiholog
Period:15.04.2020. - 30.06.2020.
Šifra/Code:202004092113_Gfu4
Prijavljeno/Submitted:09.04.2020.
Odobreno/Approved:20.04.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad