Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Validacija Upitnika samokriticizma
Research title:Validity of Self-criticism Questionnaire
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, vanredni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Bojan Janičić, docent
Period:03.04.2020. - 09.05.2020.
Šifra/Code:202003300901_j97O
Prijavljeno/Submitted:30.03.2020.
Odobreno/Approved:06.04.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad