Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Istraživanje determinanti i karakteristika pomagačkog ponašanja tokom pandemije korona virusa
Research title:Investigation of the determinants and characteristics of helping behavior during coronavirus pandemic
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, vanredni profesor
(samostalni istraživač / independent researcher)
Saradnici/Collaborators:dr Bojana Bodroža, docent
Period:27.03.2020. - 01.09.2020.
Šifra/Code:202003221959_nytc
Prijavljeno/Submitted:22.03.2020.
Odobreno/Approved:27.03.2020.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad