Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:Šta predstavlja srž mračnih crta?
Research title:What is the Dark Core?
Naziv projekta:Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
Project title:Hereditary, Environmental and Psychological Factors of Mental Health
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, docent
(samostalni istraživač / independent researcher)
Period:29.11.2019. - 01.07.2020.
Šifra/Code:201911251805_Jnly
Prijavljeno/Submitted:25.11.2019.
Odobreno/Approved:29.12.2019.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad