Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv projekta:Sličnosti i razlike između tipova narcizma
Project title:Similarity and differences between narcissism types
Istraživač/Researcher:dr Bojana Dinić, docent
(rukovodilac / project leader)
Saradnici/Collaborators:dr Bojana Bodroža, docent
Period:28.10.2019. - 31.12.2020.
Šifra/Code:201910190149_mOls
Prijavljeno/Submitted:19.10.2019.
Odobreno/Approved:19.10.2019.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad