Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
Naziv istraživanja:KARAKTERISTIKE POČINILACA KRIVIČNIH DELA: ŽIVOTNA ISTORIJA I OSOBINE LIČNOSTI
Research title:CHARACTERISTICS OF THE CRIMINAL OFFENDERS: LIFE HISTORY AND PERSONALITY TRAITS
Istraživač/Researcher:MA Milan Oljača, Asistent
(student)
Mentor:dr Petar Čolović, vanredni profesor
Period:28.10.2019. - 01.05.2021.
Šifra/Code:201910121705_o7QH
Prijavljeno/Submitted:12.10.2019.
Odobreno/Approved:30.11.2019.

« nazad na listu


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad